Tradičné podujatie

Múzeum pripravilo tradičné podujatie pod názvom Prebúdzanie jari – remeselnícke variácie, dňa 5. apríla 2017 v čase 10.00 – 17.00 h v  budove múzea na Školskej 4.
Na podujatí boli prezentované remeselnícke výrobky, ktoré už tradične dopĺňajú atmosféru veľkonočných sviatkov. Návštevníci mali možnosť zoznámiť sa s prácou zručných remeselníkov, ktorí predviedli rôzne techniky zdobenia kraslíc, veľkonočných medovníkov a tiež výrobu drotárskych i háčkovaných výrobkov.