Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Tradičné podujatie

Múzeum pripravuje tradičné podujatie pod názvom Prebúdzanie jari – remeselnícke variácie, ktoré sa bude konať dňa 5. apríla 2017 v čase 10.00 – 17.00 h v  budove múzea na Školskej 4.
Na podujatí budú prezentované remeselnícke výrobky, ktoré už tradične dopĺňajú atmosféru veľkonočných sviatkov. Návštevníci budú mať možnosť zoznámiť sa s prácou zručných remeselníkov, ktorí predvedú rôzne techniky zdobenia kraslíc, veľkonočných medovníkov a tiež výrobu drotárskych i háčkovaných výrobkov.
Veríme, že si nájdete čas a prídete si s nami spríjemniť nastupujúce jarné obdobie, zakúpiť si prezentované výrobky a možno sa aj inšpirovať k výrobe vlastných veľkonočných dekorácií.