132. ekopodujatie

Slovinsko je síce malou, ale zato na prírodné krásy veľmi bohatou krajinou − nájdete tu všetko od vysokých hôr a blankytných jazier cez unikátne jaskyne až po pobrežie Jadranského mora.
Rozprávanie Mgr. Ing. Farkašovskej, PhD., zamestnankyne múzea, o dobrodružnej ceste za poznávaním prírodných krás Slovinska.