Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Výstava

Pozývame Vás na výstavu Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici pod názvom Žijem na strome a je mi dobre, ktorá bude inštalovaná v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Školská 4, v dobe 3. – 29. mája 2017. Výstava bude otvorená vernisážou dňa 3. mája 2017 o 14.00 hod.
Výstava vtiahne nielen detského ale aj dospelého návštevníka do rušného života na strome – v jeho korune, na kmeni i na koreňoch, kde prostredníctvom interaktívnych prvkov postupne objavuje tajomný život, ktorý pri prechádzaní prírodou často ani nevníma. Autori výstavy zároveň týmto spôsobom upozorňujú na dôležitosť a nenahraditeľnosť stromu v prírode a živote človeka.