Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

133. ekopodujatie

Pozývame Vás na 133. ekopodujatie pod názvom Ekologické otázky súčasnej Indie, ktoré sa bude konať dňa 11. mája 2017 o 14.30 hod. v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Ul. Školská 4.
India je v súčasnosti vďaka technologickému pokroku a potenciálu v oblasti ľudských zdrojov pokladaná za jeden z najprogresívnejšie rozvíjajúcich sa štátov sveta. Civilizačný pokrok a modernizácia v tejto časti sveta so sebou však prináša aj mnohé negatívne javy, ktoré pôsobia deštruktívne na kvalitu ľudského života. Medzi najvypuklejšie problémy súčasnej Indie patria bezpochyby preľudnenosť, devastácia životného prostredia či klimatické zmeny. O tom že riešenie týchto problémov nie je len technickou záležitosťou ale i otázkou sociálnou, ekonomickou či politickou, príde porozprávať kultúrny antropológ a znalec indickej kultúry Ivan Souček.