133. ekopodujatie

133. ekopodujatie Ekologické otázky súčasnej Indie
India je v súčasnosti vďaka technologickému pokroku a potenciálu v oblasti ľudských zdrojov pokladaná za jeden z najprogresívnejšie rozvíjajúcich sa štátov sveta. Civilizačný pokrok a modernizácia v tejto časti sveta so sebou však prináša aj mnohé negatívne javy, ktoré pôsobia deštruktívne na kvalitu ľudského života. Medzi najvypuklejšie problémy súčasnej Indie patria bezpochyby preľudnenosť, devastácia životného prostredia či klimatické zmeny. O tom že riešenie týchto problémov nie je len technickou záležitosťou ale i otázkou sociálnou, ekonomickou či politickou.
Prednášal: znalec indickej kultúry Ivan Souček.