Výstava

V tomto roku pripravuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši už 15. ročník cyklu výstav Fragmenty z prírody. Výstavy tohto cyklu sú každoročne realizované v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Krajským strediskom v Žiline a Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Od roku 2003 sú týmto spôsobom prezentované exponáty zo zbierok múzea z oblasti zoológie, botaniky, mineralógie, speleológie, paleontológie, či speleoarcheológie predovšetkým pre slabozrakých a nevidiacich návštevníkov. Jednotlivé predmety sú vyberané tak, aby mali zodpovedajúcu výpovednú hodnotu vzhľadom k individuálnym možnostiam a schopnostiam danej cieľovej skupiny. Z tohto hľadiska je nevyhnutná hmatová dostupnosť exponátov resp. možnosť využívania ďalších kompenzačných zmyslov (sluch, čuch, chuť). Vystavované exponáty sú doplnené popismi v Braillovom písme a podrobným opisným výkladom. 
Tohto roku sme v rámci uvedeného cyklu pripravili výstavu pod názvom Čo ukrýva jaskyňa?. Chceme ňou poskytnúť zrakovo znevýhodneným návštevníkom obraz o tom, čo bolo na prvopočiatku, akým spôsobom vznikla jaskyňa, čo ju vypĺňa, aké formy života sa v nej nachádzajú a ponúknuť hmatom dostupné predmety k danej téme. Zvlášť sa budeme venovať netopierom, ktoré často využívajú práve jaskyne ako svoje úkryty a zimoviská. Tak ako po iné roky, výstavu spojenú s prednáškou plánujeme dňa 13. decembra 2017 prezentovať aj priamo v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a Základnej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v Levoči. Práve prezentácie v prirodzenom prostredí nevidiacich a slabozrakých sa stretávajú s pozitívnym ohlasom a sú zdrojom pre nás veľmi dôležitej spätnej väzby, ktorá je základným predpokladom našej ďalšej zmysluplnej činnosti v oblasti vzdelávania detí, mládeže i dospelých so zrakovým hendikepom.
Vernisáž výstavy sa bude konať dňa 22. novembra 2017 o 10.00 hod. a výstava bude prístupná verejnosti do 14. januára 2018 v priestoroch múzea na Školskej 4 v Liptovskom Mikuláši.