Výstava

Pozývame Vás na vernisáž výstavy z cyklu výstav Príroda našimi očami, ktorá sa uskutoční dňa 22. novembra 2017 o 10.00 hod. v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Ul. Školskej 4 v Liptovskom Mikuláši. Výstava bude verejnosti prístupná do 14. januára 2018.
Cyklus výstav je realizovaný každoročne od roku 2003. Na jednotlivých výstavách sú prezentované výtvarné práce s prírodnými motívmi, ktorých autormi sú deti, mládež i dospelí s rôznym druhom mentálneho postihnutia. O spoluprácu pravidelne oslovujeme špeciálne školy, špeciálno-pedagogické centrá a domovy sociálnych služieb zo Slovenska i zahraničia. Výtvarné práce sú zhotovované rôznymi technikami. Môžeme sa stretnúť s kresbou, maľbou, grafikou, mozaikou ale nájdu sa aj trojrozmerné práce zhotovené z prírodných alebo odpadových materiálov. Ale bez ohľadu na to, akou technikou sú vytvorené, zo všetkých vyžaruje radosť zo života a pozitívny vzťah prírode. Možnosť prezentácie podporuje u takto hendikepovaných autorov rozvoj pracovných zručností ale aj kognitívnych funkcií, posilňuje sebarealizáciu a socializáciu a tým aj integráciu do života spoločnosti. Na druhej strane nám ostatným vytvára priestor vidieť prírodu tak ako ju vidí mentálne hendikepovaný človek. Možno je to pohľad odlišný ako ten náš ale určite obohacujúci pre každého, kto dokáže vidieť nielen zrakom ale aj srdcom.