139. ekopodujatie

Pozývame Vás na 139. ekopodujatie pod názvom Reštitúcia losa európskeho (Alces a. alces L. 1758) – pilotný projekt, ktoré sa bude konať dňa 21. marca 2018 o 14.30 hod. v priestoroch budovy Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na Školskej 4.
Odborný lesný hospodár Ing. Stanislav Bystriansky Vám predstaví pilotný projekt zameraný na podporu losa európskeho, pôvodného druhu našej fauny, ktorý je zároveň pokusom o jeho reštitúciu – návrat do slovenskej prírody. Dokáže tento chránený druh prežiť v zmenených podmienkach Slovenska?