Výstava

Pozývame Vás na výstavu múzea Mláďatá, ktorá bude otvorená vernisážou dňa 9. mája 2018 o 14.00 hod. v priestoroch budovy Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na Ul. Školskej 4. Výstava bude prístupná verejnosti do 29. júna 2018. Súčasťou výstavy je workshop určený pre základné a stredné školy (na objednávku).
Aký je rodinný život bezstavovcov a stavovcov? Predstavíme Vám príklady rôznych typov stratégií využívaných pri starostlivosti o potomstvo – od druhov, ktoré sa o potomstvo nestarajú, cez druhy, u ktorých by sme starostlivosť možno ani nečakali, až po živočíchy, ktoré do starostlivosti o potomstvo vkladajú veľké množstvo energie. Niektoré živočíchy na ceste k dospelosti podstúpia veľké zmeny vo svojej morfológii, nárokoch na potravu a nárokoch na prostredie. Zoznámite sa aj s mláďatami, ktoré sa na svojich rodičov vôbec nepodobajú a zistíte, aký je ich vývin od vajíčka po dospelého jedinca.
Tešíme sa na Vašu návštevu.