Čítanie z archívu a knižnice

Čítanie z archívu a knižnice 3.
Alojz Lutonský (1905 – 1997).

Podujatie venované Alojzovi Lutonskému sa uskutočnilo v stredu 25. apríla 2018  o 16.00 hodine v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Školskej ulici č. 4. Pozvanie prijala aj dcéra Alojza Lutonského - pani Mária Setničková s manželom.
V treťom pokračovaní cyklu „Čítanie z archívu a knižnice“ predstavili pracovníci Archívu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva prostredníctvom archívnych dokumentov a literatúry osobnosť Alojza Lutonského. Narodil sa na Morave a na Liptov prišiel prvýkrát ako študent obchodnej školy, Demänovská dolina mu učarovala tak, že po skončení štúdií sa usadil v Liptovskom Mikuláši.
Alojz Lutonský bol človek s neuveriteľne širokým záberom aktivít a záujmov - aktívny organizátor a funkcionár na poli turistiky, jaskyniarstva, múzejníctva, cestovného ruchu, horskej záchrannej služby a výstavby horských dopravných zariadení, publicista a autor kníh a brožúr sprievodcovského a propagačného charakteru. Redigoval časopis Krásy Slovenska, Host a turista a dvojtýždenník Vysoké Tatry.
Pracovníčky archívu si pripomenuli túto významnú osobnosť prečítaním článku Dr. Jána Hlavienku „Turista i organizátor“, ktorý bol uverejnený v týždenníku Liptov 15. novembra 1995.
Z jeho osobného fondu a knižnice boli vybraté a predložené účastníkom k nahliadnutiu rôzne druhy archívnych dokumentov a publikácie.  Organizátorky prečítali časť denníka Alojza Lutonského, chronologicky spísané autentické zápisky, zachytávajúce posledné mesiace druhej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši.
Po predstavení jeho publikačnej činnosti nasledovala diskusia účastníkov podujatia s pani Sentíčkovou – dcérou Alojza Lutonského.