Udeľovanie cien ministra ŽP SR

Podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos dňa 7.8.2018 na slávnostnom ceremoniáli odovzdával Ceny ministra MŽP SR 2018. Na podujatí, každoročne konanom pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia odovzdal celkovo 10 cien ministra, 18 čestných uznaní a 13 ďakovných listov.
Zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva bola za dlhoročnú prácu ocenená čestným uznaním Ivica Hlaváčová a za prínos v oblasti jaskyniarstva Peter Holúbek. Za environmentálnu výchovu a vzdelávanie bolo čestné uznanie udelené aj kolektívu nášho múzea. Za profesijné pôsobenie v starostlivosti o životné prostredie udelil minister životného prostredia ďakovné listy Eve Greschovej a Leonardovi Ambrózovi.