Výstava

XVI. ročník cyklu výstav Fragmenty z prírody – Naše sovy a iné dravce

V tomto roku pripravuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši už XVI. ročník cyklu výstav Fragmenty z prírody. Výstavy tohto cyklu sú každoročne realizované v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Krajským strediskom v Žiline a Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Od roku 2003 sú týmto spôsobom prezentované exponáty zo zbierok múzea z oblasti zoológie, botaniky, mineralógie, speleológie, paleontológie, či speleoarcheológie predovšetkým pre slabozrakých a nevidiacich návštevníkov. Jednotlivé predmety sú vyberané tak, aby mali zodpovedajúcu výpovednú hodnotu vzhľadom k individuálnym možnostiam a schopnostiam danej cieľovej skupiny.
Tohto roku sme v rámci uvedeného cyklu pripravili výstavu pod názvom Naše sovy a iné dravce. Chceme ňou zrakovo znevýhodneným návštevníkom priblížiť spôsob života, lovu a rozmnožovania, druhy potravy i faktory ohrozenia sovy lesnej, myšiarky ušatej, výra skalného, kuvika kapcavého ako aj dravcov myšiaka lesného, jastraba krahulca a sokola myšiara. Vystavované exponáty budú doplnené popismi v Braillovom písme a zväčšenej čiernotlači, podrobným opisným výkladom a zvukmi jednotlivých druhov.   
Tak ako po iné roky, výstavu spojenú s prednáškou plánujeme dňa 12. decembra 2018 prezentovať aj priamo v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v Levoči.
Vernisáž výstavy sa bude konať dňa 22. novembra 2018 o 10.00 hod. a výstava bude prístupná verejnosti do 7. januára 2019 v priestoroch múzea na Ul. Školskej 4 v Liptovskom Mikuláši.