Výstava

 

XVI. ročník cyklu výstav Príroda našimi očami

Cyklus výstav Príroda našimi očami je realizovaný každoročne od roku 2003. Na jednotlivých výstavách sú prezentované výtvarné práce s prírodnými motívmi, ktorých autormi sú deti, mládež i dospelí s rôznym druhom mentálneho postihnutia. O spoluprácu pravidelne oslovujeme špeciálne školy, špeciálno-pedagogické centrá a domovy sociálnych služieb zo Slovenska i zahraničia. Výtvarné práce sú zhotovované rôznymi technikami. Môžeme sa stretnúť s kresbou, maľbou, grafikou, mozaikou ale nájdu sa aj trojrozmerné práce zhotovené z prírodných alebo odpadových materiálov.
Možnosť takejto formy prezentácie podporuje u mentálne hendikepovaných autorov rozvoj pracovných zručností ale aj kognitívnych funkcií, posilňuje sebarealizáciu a socializáciu a tým aj integráciu do života spoločnosti. Na druhej strane nám ostatným vytvára priestor vidieť prírodu tak ako ju vidí mentálne hendikepovaný človek.
Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 22. novembra 2018 o 10.00 hod. v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Ul. Školskej 4 v Liptovskom Mikuláši. Výstava bude verejnosti prístupná do 7. januára 2019.