Výstava

Nespútanosť živlov Zeme je fascinujúca. Pri počiatku vzniku našej planéty približne pred 4,6 miliardami rokov, bola Zem len veľkou žeravou guľou, teda OHŇOM. Postupným chladnutím začal jej povrch tuhnúť a objavila sa pevná ZEM. Z unikajúcich plynov vznikala atmosféra teda VZDUCH a kondenzáciou pár napokon vznikla VODA. Iba vďaka rovnováhe všetkých živlov sa mohol vyvinúť život na našej planéte do takej formy, ako ho poznáme dnes.
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši Vás pozýva na výstavu Nespútané živly, ktorá bude prístupná verejnosti od 16. januára 2019 do 30. marca 2019 v priestoroch múzea na Ul. Školskej 4. Vernisáž výstavy sa bude konať dňa 16. januára 2019 o 14.00 hod. Výstava je určená pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, rodiny s deťmi a širokú verejnosť.
Príďte sa oboznámiť s každým živlom, ohňom, zemou, vodou aj vzduchom jednotlivo, ako prírodným fenoménom a získať mnohé nové informácie o environmentálnych problémoch, ktoré s nimi súvisia. Informačné panely s textami, obrázkami a fotografiami sú doplnené interaktívnymi modelmi.
Súčasťou výstavy budú tvorivé dielne pre základné a stredné školy, cieľom ktorých je podporiť záujem mladej generácie o možnosti riešenia súčasných environmentálnych problémov.
Tvorba výstavy a katalógu bola realizovaná s finančnou podporou z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR.