Výstava

Úloha mokradí v mestských sídlach
Dnes žije takmer polovica ľudskej populácie v mestách, čo predstavuje takmer 4 miliardy ľudí. Ľudia sa stále sťahujú do miest za prácou a naplneniu ich spoločenského života. Predpokladá sa, že do roku 2050 tento podiel dosiahne 66 %. Mestá predstavujú približne 80% celosvetovej hospodárskej produkcie. S ich rozširovaním sa zvyšujú aj nároky na zastavané plochy, ktoré zaberajú. Nové osídľovanie má negatívny dopad na priľahlé mokraďové biotopy, ktoré sú ohrozené, resp. degradované. Tam, kde zostanú neporušené alebo sa postupne obnovia, robia život v sídlach lepším, s pozitívnym vplyvom  na zdravie človeka.
Prečo je to tak, sa dozviete z výstavy Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici venovanej téme Úloha mokradí v mestských sídlach, ktorá bude inštalovaná v dňoch 25. júla – 31. augusta 2019 v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na Ul. Školskej 4.
Výstava na piatich posteroch informuje návštevníkov o tom, čo sú to mokrade, aké poznáme mokrade v mestských sídlach a čo je ich úlohou v mestách. Zároveň poskytuje informácie o  ohrozeniach  mokradí v mestských sídlach a o možnostiach ich zachovania. Jeden poster je venovaný aj Svetovému dňu mokradí (2. február), ktorý bol v tomto roku zameraný na mokrade ako účinný nástroj na zmiernenie klimatických zmien.