Podujatie

Záhady múzejnej záhrady

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva pripravilo denný environmentálny program pre rodiny s deťmi, jednotlivcov aj školy, ktorý bude realizovaný v exteriéri múzea.
Sme tu pre Vás s mnohými zaujímavými informáciami a možnosťami interaktívneho poznávania na 3 stanovištiach: 1. geológia, mineralógia, jaskyniarstvo; 2. zoológia; 3. botanika, história budovy múzea. Začíname od 26. mája 2020 (mimo soboty a nedele) v čase o 10.00 hod a o 13.30 hod. (cca 1,5 hod.). V prípade nepriaznivého počasia ponúkame pre prihlásených návštevníkov prehliadku múzea so zľavou alebo prehliadku výstavy.
Z dôvodu opatrení Hlavného hygienika SR a Ústredného krízového štábu SR je program realizovaný pre obmedzený počet 30 návštevníkov na jeden program.
Účasť na programe prosíme objednať telefonicky min. 1 deň vopred.