Výstava

Pozorovaním rôznych vývinových štádií preparovaného, ale i živého hmyzu sa mohli návštevníci bližšie zoznámiť so živočíchmi, ktoré dávno pred príchodom človeka ovládli Zem a v danom čase a priestore boli nevyhnutnou súčasťou vývoja života na našej planéte. Zároveň priblížila najväčší hmyz sveta, najrýchlejší hmyz žijúci na Slovensku, najviac ohrozené druhy nášho hmyzu, ale aj ďalšie rarity tohto fascinujúceho spoločenstva.