Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Výstava

Pozorovaním rôznych vývinových štádií preparovaného ale i živého hmyzu sa môžete bližšie zoznámiť so živočíchmi, ktoré dávno pred príchodom človeka ovládli Zem a v danom čase a priestore boli nevyhnutnou súčasťou vývoja života na našej planéte. Zároveň Vám priblížime najväčší hmyz sveta, najrýchlejší hmyz žijúci na Slovensku, najviac ohrozené druhy nášho hmyzu ale aj ďalšie rarity tohto fascinujúceho spoločenstva. 
Výstava je vhodná pre žiakov a študentov základných a stredných škôl (spojená s tvorivými dielňami) a tiež pre širokú verejnosť.