Kontakty

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Školská 4
031 01 Liptovský Mikuláš

 

044/547 72 10
044/547 72 30
smopaj@smopaj.sk
facebook.com/smopajBankové spojenie

Štátna pokladnica č. ú. 7000391314/8180 príjem
IBAN: SK8281800000007000391314

Štátna pokladnica č. ú. 7000391322/8180 výdaj
IBAN: SK6081800000007000391322

IČO: 361 45 114
DIČ: 2021457361

Organizácia nie je platcom DPH.

 

Riaditeľka múzea

doc. RNDr. Danka Šubová, CSc.
tel:  044/547 72 17
e-mail: danka.subova@smopaj.sk
 

Vnútorná kontrola

Mgr. Eva Bartošová
tel:  044/547 72 46
e-mail: eva.bartosova@smopaj.sk

 

Oddelenie pre styk s verejnosťou

vedúca oddelenia
Mgr. Eva Mauritzová
tel:  044/547 72 11
e-mail: eva.mauritzova@smopaj.sk

Miroslava Spišiaková
tel:  044/547 72 10
e-mail: miroslava.spisiakova@smopaj.sk

Mgr. Iveta Oravcová
tel:  044/547 72 10
e-mail: iveta.oravcova@smopaj.sk

Dagmar Staroňová
tel:  044/547 72 30
e-mail: dagmar.staronova@smopaj.sk

Zuzana Farštiaková
tel:  044/547 72 10
e-mail: zuzana.farstiakova@smopaj.sk

Oddelenie ekonomické

vedúca oddelenia
Ing. Jana Mikušiaková
tel:  044/547 72 13
e-mail: jana.mikusiakova@smopaj.sk

Ing. Eva Budayová
tel:  044/547 72 22
e-mail: eva.budayova@smopaj.sk

Soňa Franková
tel:  044/547 72 14
e-mail: sona.frankova@smopaj.sk

Milota Nahálková
tel:  044/547 72 16
e-mail: milota.nahalkova@smopaj.sk

Útvar archívu a knižnice

vedúca útvaru
Mgr. Eva Greschová
tel:  044/547 72 41
e-mail: eva.greschova@smopaj.sk
e-mail: archiv@smopaj.sk

Mgr. Eva Bartošová
tel:  044/547 72 46
e-mail: eva.bartosova@smopaj.sk

Mgr. Iveta Chomová
tel:  044/547 72 40
e-mail: iveta.chomova@smopaj.sk

Mgr. Želmíra Rybková
tel:  044/547 72 40
e-mail: zelmira.rybkova@smopaj.sk

Mgr. Miroslava Nekorancová
tel:  044/547 72 12
e-mail: miroslava.nekorancova@smopaj.sk

Mgr. Miroslav Nemec, PhD.
tel:  044/547 72 41
e-mail: miroslav.nemec@smopaj.sk

Ján Vajs
tel:  044/547 72 41
e-mail: 

Oddelenie dokumentačno-historické 

vedúca oddelenia
Mgr. Iveta Korenková
tel:  044/547 72 44
e-mail: iveta.korenkova@smopaj.sk

Mgr. Zuzana Šimková
tel:  044/547 72 44
e-mail: zuzana.simkova@smopaj.sk

Mgr. Peter Laučík, PhD.
tel:  044/547 72 29
e-mail: peter.laucik@smopaj.sk

Mgr. Mária Ošková
tel:  044/547 72 37
e-mail: maria.oskova@smopaj.sk

Edita Paprčková
tel:  044/547 72 42
e-mail: edita.paprckova@smopaj.sk
 

Oddelenie ochrany prírody

vedúca oddelenia
Ing. Mgr. Eva Farkašovská, PhD.
tel:  044/547 72 35
e-mail: eva.farkasovska@smopaj.sk

RNDr. Leonard Ambróz
tel:  044/547 72 32
e-mail: leonard.ambroz@smopaj.sk

Mgr. Alena Lenková
tel:  044/547 72 35
e-mail: alena.lenkova@smopaj.sk

Ing. Janka Padyšáková
tel:  044/547 72 36
e-mail: janka.padysakova@smopaj.sk

Mgr. Tomáš Čeklovský, PhD.
tel:  044/547 72 43
e-mail: tomas.ceklovsky@smopaj.sk

RNDr. Martin Vecko
tel:  044/547 72 32
e-mail: martin.vecko@smopaj.sk

Mgr. Barbora Kyzeková
tel:  044/547 72 34
e-mail: barbora.kyzekova@smopaj.sk

Gabriela Kytková
tel:  044/547 72 34
e-mail: gabriela.kytkova@smopaj.sk

Oddelenie jaskyniarske 

vedúci oddelenia
Ing. Peter Holúbek
tel:  044/547 72 38
e-mail: peter.holubek@smopaj.sk

RNDr. Monika Orvošová, PhD.
tel:  044/547 72 39
e-mail: monika.orvosova@smopaj.sk

Ján Lakota
tel:  044/547 72 31
e-mail: jan.lakota@smopaj.sk

RNDr. Dagmar Lepišová
tel:  044/547 72 38
e-mail: dagmar.lepisova@smopaj.sk

Ing. Jozef Psotka
tel:  055/633 30 23
e-mail: jozef.psotka@gmail.com

Gabriel Lešinský
tel:  055/633 30 23
e-mail: gabishark@gmail.com

Oddelenie výstavno-propagačné 

vedúci oddelenia
Ing. Jiří Goralski
tel:  044/547 72 19
e-mail: jiri.goralski@smopaj.sk

Miroslava Sýkorová
tel:  044/547 72 21
e-mail: miroslava.sykorova@smopaj.sk

Michal Oravec
tel:  044/547 72 20
e-mail: michal.oravec@smopaj.sk

Valentín Janči
tel:  044/547 72 33
e-mail: valentin.janci@smopaj.sk


Oddelenie technicko-prevádzkové 

Juraj Oravec
vedúci oddelenia
tel:  044/547 72 25
e-mail: juraj.oravec@smopaj.sk

Stanislav Liška
tel:  044/547 72 25
e-mail: stanislav.liska@smopaj.sk

Eva Griešová
tel:  044/547 72 10

Mária Lednická
tel:  044/547 72 10

Eva Ilanovská
tel:  044/547 72 10