DEKD

 

     Cieľom Dní európskeho kultúrneho dedičstva je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho, podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry.

           

       V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva pod heslom Minulosť vzdeláva sa dňa 17. septembra 2020 v záhrade Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo podujatie Fiat lux (Buď svetlo).

       Workshop bol venovaný historickým zdrojom osvetlenia jaskýň a historickým spôsobom V mini-tvorivej dielni Fiat lux si účastníci mohli prakticky vyskúšať archaické techniky zapaľovania ohňa pomocou trenia driev a kresania kresadlom. Na zapaľovanie ohňa pomocou trenia driev sa využíval nástroj podobný luku, ktorým sa dosahovala rýchla rotácia drevenej tyčky na nehybnom drevenom podklade. Technika kresania zase využívala náraz kresadla z vysokouhlíkovej ocele na hranu kremenného kameňa. Vzniknuté iskry sa zachytávali na práchno, podklad vyrobený z drevokaznej huby práchnovca kopytovitého (fomes fomentarius). Zachytené iskry sa následne roznecovali do plameňa fúkaním v tzv. hniezde pripravenom zo suchej trávy a jemných rastlinných vlákien.

       Na ďalšom stanovišti sa účastníci ďalej oboznámili so základnými spôsobmi osvetľovania jaskýň aj domácností v minulosti, od najjednoduchších suchých drevených lúčov cez fakle vyrobené z brezovej kôry či živice, až po olejové alebo lojové kahance, petrolejky a karbidové lampy. Rad historických typov osvetlenia uzatvárala moderná jaskyniarska modifikácia karbidovej lampy, ktorá umožňovala uchytenie horáka na prilbe jaskyniara. V rámci prehľadu zdrojov osvetlenia si účastníci mohli prakticky vyskúšať aké náročné bolo v minulosti udržanie plameňa lúča a teda aká nebezpečná bola v praveku každá výprava do jaskyne. Mohli si taktiež vlastnoručne vyrobiť sviečku ponáraním knôtu do roztaveného vosku a prakticky sa oboznámili aj s vlastnosťami karbidu vápnika. Podujatiu sa tešili najmä najmenší návštevníci, ktorým oheň prirodzene učaroval, a ktorým bolo podujatie aj určené.

       Aj napriek zložitej situácii súvisiacej s mimoriadnymi opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 sa na podujatí zúčastnilo 56 žiakov zo základných škôl z Liptovského Mikuláša a 28 návštevníkov zo strany širokej verejnosti.