Týždeň vedy a techniky

Múzeum sa každoročne zapája do aktivít v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku podujatím pod názvom Tajomstvá mikrosveta. Nakoľko v roku 2020 nás záujemcovia nemôžu navštíviť osobne, pripravili sme online súťaž, zameranú na poznávanie detailov prírody. Na viacerých snímkach sme pripravili detailné zábery mikroskopických a makroskopických preparátov z botaniky, zoológie, geológie, alebo paleontológie. Úlohou súťažiacich je správne pomenovať, čo sa skrýva na vybraných mikroskopických snímkach. Do súťaže sa môžu zapojiť nielen jednotlivci – žiaci, študenti, dospelí, ale aj celá rodina.

 

Súťaž bude prebiehať v dňoch 9. – 15. novembra 2020.

 

Tí najlepší vyplnením online formuláru môžu získať zaujímavé vecné ceny.

 

Prajeme Vám veľa šťastia!

 

Kliknutím na tento odkaz otvoríte súťažný formulár