DOORS

Slovak Museum of Nature Protection and Speleology is part of the DOORS - Digital Incubator of Museums network.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva je súčasťou 1. etapy grantového programu DOORS – Digital Incubator for Museums. Jeho účelom je podpora projektov so zameraním na využitie digitálnych technológií a prostredníctvom nich aj inovatívne sprístupňovanie dát verejnosti. Manažment grantovej schémy má na starosti rakúska spoločnosť Ars Electronica Linz GmbH & Co KG a projekt je financovaný z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 na základe dohody o grante č. 101036071.

Z pomedzi 120 projektov sme postúpili do užšieho výberu 40tich, medzi ktorými sú až 2 projekty nášho múzea s názvami Digital Cave“ a „Virtual Identification Database – VIDA“ . Po fáze workshopov a seminárov náš čaká rozpracovanie našich pilotných projektov a veríme, že v druhej fáze opäť uspejeme. Držte nám palce!

Viac o projektoch na stránke: https://ars.electronica.art/doors/en/