Výstava

20. ročník cyklu výstav Príroda našimi očami - výtvarné práce na tému biodiverzity krajiny

Ako vidí, cíti a dokáže stvárniť prírodu mentálne znevýhodnený človek? Citlivo, nenapodobiteľne, veselo i vážne...

Ponúkame pohľad detí a mládeže s mentálnym znevýhodnením na prírodu a svet okolo nás. Ich vnímanie prostredia, v ktorom žijeme, je určite jedinečné, tak ako je jedinečné aj jeho stvárnenie, či už kresbou, maľbou, grafikou, kolážou i trojrozmernými prácami. Všetky sú tvorené s veľkým citom pre prírodu a jej rozmanitosť a to spôsobom, ktorý jednoznačne vypovedá o úplne prirodzenej a bezprostrednej spätosti týchto detí s prírodou a jej krásami. Skúsme ich vnímať nielen očami, ale aj srdcom.
Ďakujeme všetkým autorom, ktorý sa na výstave zúčastnili a umožnili nám tak predstaviť takmer 150 výtvarných prác vrátane trojrozmerných prác, ktoré nám zaslali žiaci 11 špeciálnych škôl z celého Slovenska. 
Vernisáž výstavy sa uskutoční 6. decembra o 10:00 h v podkroví múzea.
Výstavu si budú môcť návštevníci pozrieť do 13. januára 2023.