Publikácia

Ján Obuch: Príklady hromadenia kostí na skalách a jaskyniach Slovenska

V knihe s rozsahom 48 strán formátu A-4 sú predstavené príklady kumulácie kostí na skalách a v jaskyniach, s ktorými sa môžu stretnúť jaskyniari pri výskume krasu. Uvádzané sú charakteristiky typov nálezísk. Pri každom type je tabuľka s príkladmi jednotlivých zberov, alebo súborného vyhodnotenia vzoriek rovnakého charakteru. Kumulácie kostí netopierov v jaskyniach sa pripisujú zásobárňam potravy kuny lesnej Martes martes. Rozlišuje sa 6 typov podľa dominancie druhov netopierov. Usudzuje sa, že rozdiely v druhovom zložení netopierov závisia hlavne od klímy v jaskyni. Osobitne sa rozlišujú  3 typy nálezísk v skalných puklinách s dominanciou netopierov.

V práci sú predstavené výsledky zo 4 fosílnych hniezd belane tundrovej Bubo scandiacus, datovaných do obdobia glaciálu pred 18 ka až 30 ka BP. Sumárne výsledky sú porovnané s recentnou potravou tejto sovy v severnom Nórsku. Uvádzané sú dva príklady zmien v zložení potravy sovy obyčajnej Strix aluco vo Veľkej Fatre počas holocénu: s nerušeným vývojom lesnej fauny v okolí Dolného Harmanca  a s tromi obdobiami odlesňovania a pasenia v masíve Tlstej. Príklady zmien v zložení potravy výra skalného Bubo bubo sú uvádzané z pohoria Žiar v Turčianskej kotline a z horného Liptova. Charakteristické sú 3 obdobia: predsocialistické, socialistické a postsocialistické.

Zloženie potravy plamienky driemavej Tyto alba z obdobia pred viac, ako 100 rokmi z jaskyne pri majeri Hatiny v Slovenskom krase sú porovnávané s jej recentnou potravou, zbieranou v kostoloch v priľahlej Košickej kotline. Vo zvyškoch potravy orla skalného Aquila chrysaetos, zbieraných na opustených hniezdach v 5 pohoriach, sú nachádzané väčšie druhy cicavcov do veľkosti dospelého zajaca a mladých srnčiat. Z vtákov boli v horách v minulosti častejšie lovené hlucháne a tetrovy. Nálezy zvyškov potravy sokola sťahovavého Falco peregrinus sú rozdelené do troch období: pred výskytom domácich holubov; s krúžkami poštových  holubov od 30-tych do 50-tych rokov 20. storočia a potravu novej populácie sokolov sťahovavých za posledných 20 rokov. Porovnávaná je tu živočíšna zložka potravy krkavca čiernehoCorvus corax z 5 miest, kde sa dlhodobo kumulovali jej zvyšky pod skalnými hniezdami, alebo na ich nocoviskách pod skalnými prevismi.