Knižnica múzea

NOVINKY V KNIŽNICI SLOVENSKÉHO MÚZEA OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA 

Počiatky knižnice môžeme datovať rokom 1932, keď vznikla jej potreba na základe stanov Múzea slovenského krasu. Prvé knihy pochádzali zo súkromnej zbierky Jána Volka – Starohorského, jedného zo zakladateľov múzea. Tieto knihy a tiež jeho vlastné odborné práce sa dodnes nachádzajú v našom knižničnom fonde.

Od svojho vzniku do dnešných dní sa knižnica rozrástla o mnohé odborné tituly z rôznych oblastí napríklad z ochrany prírody, jaskyniarstva, geológie, geografie, histórie, zoológie, botaniky, vlastivedy, turizmu a iné. Z jazykového hľadiska je najviac zastúpená literatúra v slovenskom, českom, anglickom, poľskom, nemeckom, maďarskom a francúzskom jazyku.  Ide o odborne zameranú knižnicu, jedinečnú svojho druhu.

V knižnici sa nachádzajú aj práce významných osobností, ako bol napríklad geológ a prírodovedec Cyril Purkyně, geológ Radim Kettner, botanik Karel Domin, paleontológ a spisovateľ Jozef Augusta a tiež rodák z Liptova, jaskyniar, Anton Droppa, Vojtech Benický, Miloš Janoška, Alois Lutonský, Jozef Kunský a mnohí iní. 

Ďalej tu môžu čitatelia nájsť kompletné zbierky časopisov ako sú  Krásy Slovenska, Živa, Tatry a iné. Časopis Krásy Slovenska evidujeme od prvého čísla, ktoré vyšlo v roku 1921.  Od zahraničných partnerov dostávame časopisy, napr. Echo des Vulcains, Subterranea Croatika, Géochronique, Spelunca, Stalactite a iné.  Zaujímavosťou je, že jaskyniarske časopisy k nám prichádzajú až z ďalekej Číny a Japonska.

 

V knižničnom fonde sa nachádza aj približne 811 starých tlačí (tituly vydané do roku 1918).

Vedeli ste, že knižnica v súčasnosti vlastní približne 30 000 knižničných jednotiek? Priemerný ročný prírastok je približne 450 jednotiek (kníh, separátov a audiovizuálnych dokumentov), no v roku 2022 bola knižnica obohatená darovanými knihami zo Slovenskej agentúry životného prostredia a ročný prírastok bol až 1050 publikácií. Pri získavaní publikácií a časopisov spolupracujeme v rámci výmeny s takmer 30 krajinami sveta, s viac ako 150 výmennými partnermi (najvýznamnejšia spolupráca je s českými,  poľskými, maďarskými, francúzskymi, nemeckými, rakúskymi, chorvátskymi, slovinskými a talianskymi partnermi). Výmena literatúry z domova aj zo zahraničia sa uskutočňuje výmenou za časopisy Naturae tutela, Slovenský kras a iné neperiodické publikácie, ktoré vydáva samotné múzeum.

Z nových titulov, ktoré máme v knižnici chceme čitateľov upozorniť na tieto zaujímavé publikácie: Storočie piešťanských infanteristov, Stavitelia Piešťan, Letka 13 - Najúspešnejšia slovenská stíhacia letka v histórii, Život Važca a samozrejme aj naša publikácia Alois Král z edície „Z galérie ochrancov prírody“.

Našimi čitateľmi sú, okrem zamestnancov múzea, aj študenti, odborná a laická verejnosť.

Otváracie hodiny pre verejnosť sú nasledovné: PONDELOK a ŠTVRTOK od 9:00h – 14:00h.

 Všetci ste srdečne vítaní!