Darujte 2 %

 

Veľmi pekne vás v mene OZ prosíme o Vašu podporu. Peniažky budú využité najmä v prospech environmentálnej výchovy. V minulom roku sme nakúpili okrem mnohých iných napr. dataprojektor a edukatívne vkladačky Stuka puka, ktoré deti pri vzdelávacích programoch veľmi obľubujú /viď. obrázok/. Vďaka spolufinancovaniu z 2% sa tiež môžeme zapájať do mnohých projektov. V roku 2022 tak bolo financované Stavanie vtáčích búdok spolu s nákupom kŕmidiel a búdok s inštalovanými kamerami.

Ďakujeme - OZ SZOPK pri SMOPaJ

Stiahnite si tlačivo