Museum Library

ŠTEVÍK, M.: Provincial house in Spišská Nová Ves and the Province of XVI Spiš towns. Spišská Nová Ves : The Museum of Spiš Region in Spišská Nová ves, 2016, s. 47. ISBN 978-80-85173-25-3.

HRDLOVIČOVÁ, S.: Okruh Ľudovíta Štúra : Sprievodca po štúrovských pamätníkoch v Modre. Modra : Slovenské národné múzeum-Múzeum Ľudovíta Štúra, 2014, s. 32. ISBN 978-80-8060-341-0.

Zelená domácnosť alebo konajme 3E – ekonomicky, environmentálne, eticky. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 2016, s. 98. ISBN 978-80-89503-49-0.

Festschrift 60 Jahre Musealverein Wels 1953/1954 – 2013/2014. Linz : Musealverein Wels, 2014, s. 264.

GÚGH, J. – TRNKA, A. – KARASKA, D. – RIDZOŇ, J.: Zásady ochrany európsky významných druhov vtákov a ich biotopov. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2015, s. 334. ISBN 978-80-89802-17-3.

NEPRAŠ, K. – KROUFEK, R. – KUBÁT, K. – VLAČIHA, V.: Orchideje Českého středohoří. Litoměřice : Oblastní muzeum v Litoměřicích, 2008, s. 135. ISBN 978-80-87242-06-3.

Udin boršt. Montebelluna : Museo di Storia Naturale e Archeologia, 2005, s. 102. ISBN 88-901411-2-3.

HARDT, T. – HERKNER, B. – MENZ. U.: Safari zum Urmenschen : Die Geschichte der Menschheit entdecken, erforschen, erleben. Stuttgart : Senckenberg, 2009, s. 144. ISBN 978-3-510-61395-3.

La Cueva de Malalamuerzo y otras cavidades de: Campotéjar, Colomera, Iznalloz, Moclín y Montillana. Granada : Grupo de Espeleólogos Granadinos, 2016, s. 199. ISBN 978-84-617-4577-7.

BIZUB, F.: Z dejín Kráľovej Lehoty. Kráľova Lehota : Obec Kráľova Lehota, 2016, s. 522. ISBN 978-80-972359-0-1.

Bohemian Paradise Geopark. Praha : Geopark Český ráj, 2011, S. 119, ISBN 978-80-254-8124-0.

HAVLICE, I.: Grafika 15. – 16. storočia zo zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach. Košice : Košické kultúrne centrum – Východoslovenské múzeum v Košiciach, 1997, s. 64, ISBN 80-967072-7-2.

HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, K. – ŠKODOVÁ, I.: Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 5. Travinno-bylinná vegetácia. Bratislava : Veda, 2014, s. 580. ISBN 978-80-224-1355-8.

HREHA, R. – ŠIŠKA, S.: Bukovohorská kultúra na Slovensku vo svetle výskumov v Šarišských Michaľanoch a Zemplínskych Kopčanoch. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2015, s. 370. ISBN 978-80-89315-61-1.

Karpaty ukryté bohatstvo. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2016, s. 164. ISBN 978-80-8184-042-5.