Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Ekofotografia

Katalóg Medzinárodnej súťažnej výstavy fotografie s ekologickou tematikou.Súťaži sa v dvoch kategóriách.

V kategórií A. s názvom Krása prírody sa autori zameriavajú na zobrazenie pozitívnych stránok prírody, so všetkými krásami, ktoré nám ponúka.

V kategórii B s názvom Ekofotografia prezentujú to, ako človek jednotlivé krásy a hodnoty ničí.