Ekofotografia

 

Medzinárodná súťažná výstava fotografie s ekologickou tematikou – katalógy výstav.

Súťaži sa v dvoch kategóriách.

V kategórií A. s názvom Krása prírody fotografie prezentujú pozitívne stránky prírody, so všetkými krásami, ktoré nám ponúka.

V kategórii B s názvom Ekofotografia sú fotografie zamerané na to, ako človek jednotlivé krásy a hodnoty prírody svojou činnosťou ničí.