Umelecké zbierky

Tvoria ich predmety z oblasti výtvarného umenia, umeleckého remesla, dizajnu a iných výtvarných techník, filmové a fotografické pamiatky.

V zbierke výtvarných pamiatok sú zastúpené výtvarné diela s tematikou prírody a jaskyniarstva. Dominantnú časť zbierky tvoria obrazy s námetom jaskýň datované od 19. storočia až po súčasnosť. Zaujímavosťou je kolekcia karikatúr so speleologickou tematikou. K významným a historicky cenným predmetom patria fotografické pamiatky. Zaujímavými sú najmä historické fotografie Dobšinskej ľadovej jaskyne a okolia z roku 1889 od R. Rückwarda a stereofotografie Demänovských jaskýň z obdobia okolo roku 1950.

Rozsiahlu zbierku tvoria sklenené a veľkorozmerové negatívy dokumentujúce nielen jaskyne, ale i horstvá a prírodu Slovenska v období rokov 1900 – 1965. Fauna a flóra je detailne vyobrazená na oceľorytinách Jacoba Xavera Schmuzera (1733 – 1811). Z filmových pamiatok je vzácny 16 mm film Demänová, dva diely natočené v roku 1928, ktoré predstavujú históriu objavu jaskyne a obsahujú unikátne zábery z doby, kedy jaskyňa nemala dnešnú úpravu a výzdoba bola neporušená. Fotografické pamiatky dokumentujú a pomáhajú sledovať históriu múzea, jaskyniarstva a ochrany prírody na Slovensku ako celku.

Kurátor: Mgr. Mária Ošková