SINTER

 

Názov vznikol skratkou – Speleologické Informácie Nové objavy Technika Expozície Rebríčky.

Jeho prvé číslo vyšlo roku 1989 spôsobom, aký vtedy zodpovedal vtedajším možnostiam múzea. Ostatné čísla ostali v rukopisoch.
Od roku 1993 začal znovu vychádzať a prinášal súhrnné informácie, nové objavy, jaskyniarske techniky, poznatky z jaskyniarskych expedícii, rebríčky jaskýň a iné zaujímavosti zo sveta speleológie.
Od roku 2002 sa SINTER vzhľadom na zameranie múzea nielen na jaskyniarstvo zmenil na časopis, ktorý prináša poznatky aj z ochrany prírody a ďalších aktivít Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Redakčná rada schválila nové obsahové zameranie a grafickú úroveň zapovedajúcu novým požiadavkám.

Editor: Mgr. Ing. Eva Farkašovská, PhD.

Členovia redakčnej rady: Ing. Jiří Goralski, Mgr. Eva Greschová, Ing. Peter Holúbek, Mgr. Iveta Korenková, Mgr. Alena Lenková, Mgr. Eva Mauritzová

Výkonný redaktor: Mgr. Eva Bartošová

Technický redaktor:  Ing. Jiří Goralski

Jazyková korektúra: Mgr. Miroslava Košťan Nekorancová