Organizácie MŽP SR

 

Environmentálny fond
www.envirofond.sk

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia
www.sizp.sk

 

Slovenská agentúra životného prostredia
www.sazp.sk
www.facebook.com/SAZPBB

 

Slovenský hydrometeorologický ústav
www.shmu.sk
www.facebook.com/Slovenský-hydrometeorologický-ústav

 

Výskumný ústav vodného hospodárstva
www.vuvh.sk
www.facebook.com/vuvh.sk


Slovenský vodohospodársky podnik
www.svp.sk
www.facebook.com/svp.sk


Vodohospodárska výstavba
www.vvb.sk


Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
www.geology.sk


Slovenské banské múzeum
www.muzeumbs.sk
www.facebook.com/slovenskebanskemuzeum


Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
www.smopaj.sk
www.facebook.com/smopaj


Zoologická záhrada Bojnice
zoobojnice.sk


Štátna ochrana prírody SR
www.sopsr.sk