Zoologická zbierka

Je zameraná na uchovanie biologického materiálu prevažne chránených druhov slovenskej fauny vo forme dermoplastických, tekutinových, kožkových a osteologických preparátov, doplnených hniezdami vtákov a akrylátmi. Časť tvorí entomologická zbierka s kolekciami suchých preparátov a materiálov z vlastných zberov získaných od známych zoológov (O. Majzlan, J. Ošust, A. Reiprich)  a vedecko-výskumnou činnosťou.

Medzi staršie zbierkové predmety sa radí  zbierka motýľov od S. Nemčeka z Likavky z roku 1952 a schránky mäkkýšov získané vlastným zberom zo Slovenského krasu, evidované v 70-tych rokoch 20. storočia. K vzácnym zbierkam patria dermoplastické preparáty kamzíka vrchovského tatranského, kriticky ohrozeného druhu orla skalného, staršie zbery netopierov z jaskyne Okno z roku 1954. Sem zaraďujeme aj zbierku mäkkýšov od významného malakológa J. Gregu.

Kurátori: Mgr. Ing. Eva Farkašovská, PhD.; Mgr. Alena Lenková; RNDr. Martin Vecko; Ján Lakota