Novinky z knižnice

KUDLA, Miroslav. Demänovské jaskyne  v obrazoch. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR - Liptovský Mikuláš : Správa Slovenských jaskýň, 2023, 207 s. ISBN 978-80-8184-103-3

Kolektív fotografov Pavol Staník, Marek Audy, Pavel Herich, Pavol Kočiš, Lukaš Kubičina, Jan Kučmierz a ďalší približujú v publikácii prostredníctvom množstva fotografií úžasný svet jaskýň svetoznámej Demänovskej doliny. Autorom textov je historik Správy slovenských jaskýň  Miroslav Kudla, pracovník zo Správy slovenských jaskýň.

Fotografie zachytávajú prekrásne podzemné priestory, vďaka nim sa človek ocitne čarovnom rozprávkovom svete, kde takmer zastal čas.

Príjemný zážitok pri čítaní a prezeraní hodnotných fotografií tejto novej publikácie.

 

 

 

ULIČNÝ, Ferdinand – ŠPÁNIK, Karol – PACKA, Štefan. Obec Demänovská dolina 50 rokov.  Demänovská Dolina : Obecný úrad, 2014, 155 s. ISBN 978-80-971675-1-6

Napriek tomu, že publikácia vyšla už v roku 2014, sa do našej knižnice dostala až začiatkom tohto roku. Venoval ju jeden z autorov pán Štefan Packa. Bohato ilustrovaná publikácia (mnohé fotografie sú zo zbierok a archívu nášho múzea) približuje dejiny aj súčasnosť najnavštevovanejšej lokality Nízkych Tatier – Demänovskej doliny. Záujem o túto dolinu vzrástol po objavení a sprístupnení Demänovskej jaskyne slobody. V Demänovskej doline čoraz viac narastal aj záujem o lyžovanie. Už v roku 1949 tu bola vybudovaná prvá lanovka na Chopok. Postupom času sa tento malebný kút Liptova pretransformoval na moderné vysokohorské stredisko zimných športov.

Veríme, že každý čitateľ si v tejto publikácia si nájde ďaleko viac nových informácií  o Demänovskej doline.

 

 

 

RUSS, Albert – KAŇA, Richard – JELEŇ, Stanislav a kol. Kvety baní. 1. diel - Minerály stredoslovenskej banskej oblasti. Banská Štiavnica : Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, 2020, 287 s. ISBN 978-80-973265-2-4

 

RUSS, Albert – PETEREC, Dušan – HRDLOVIČ, Ľuboš a kol. Kvety baní. 2. diel - Minerály východoslovenskej banskej oblasti. Banská Štiavnica : Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, 2023, 255 s. ISBN 978-80-973265-5-5

 

Publikácie kolektívu autorov sú doplnené veľkým množstvom fotografií minerálov. Ide o 2 diely zamerané podľa banskej oblasti. Ich cieľom je priblížiť svet minerálov širokej laickej verejnosti, predstaviť krásu zakliatu v mineráloch a tým spopularizovať aj mineralogickú zberateľskú vášeň.