Novinky z knižnice

 

 

 

ULIČNÝ, Ferdinand – ŠPÁNIK, Karol – PACKA, Štefan. Obec Demänovská dolina 50 rokov.  Demänovská Dolina : Obecný úrad, 2014, 155 s. ISBN 978-80-971675-1-6

Napriek tomu, že publikácia vyšla už v roku 2014, sa do našej knižnice dostala až začiatkom tohto roku. Venoval ju jeden z autorov pán Štefan Packa. Bohato ilustrovaná publikácia (mnohé fotografie sú zo zbierok a archívu nášho múzea) približuje dejiny aj súčasnosť najnavštevovanejšej lokality Nízkych Tatier – Demänovskej doliny. Záujem o túto dolinu vzrástol po objavení a sprístupnení Demänovskej jaskyne slobody. V Demänovskej doline čoraz viac narastal aj záujem o lyžovanie. Už v roku 1949 tu bola vybudovaná prvá lanovka na Chopok. Postupom času sa tento malebný kút Liptova pretransformoval na moderné vysokohorské stredisko zimných športov.

Veríme, že každý čitateľ si v tejto publikácia si nájde ďaleko viac nových informácií  o Demänovskej doline.

 

 

 

RUSS, Albert – KAŇA, Richard – JELEŇ, Stanislav a kol. Kvety baní. 1. diel - Minerály stredoslovenskej banskej oblasti. Banská Štiavnica : Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, 2020, 287 s. ISBN 978-80-973265-2-4

 

RUSS, Albert – PETEREC, Dušan – HRDLOVIČ, Ľuboš a kol. Kvety baní. 2. diel - Minerály východoslovenskej banskej oblasti. Banská Štiavnica : Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, 2023, 255 s. ISBN 978-80-973265-5-5

 

Publikácie kolektívu autorov sú doplnené veľkým množstvom fotografií minerálov. Ide o 2 diely zamerané podľa banskej oblasti. Ich cieľom je priblížiť svet minerálov širokej laickej verejnosti, predstaviť krásu zakliatu v mineráloch a tým spopularizovať aj mineralogickú zberateľskú vášeň.