Kontakty

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Školská 121/4
031 01 Liptovský Mikuláš

 

044/547 72 10
044/547 72 30

smopaj@smopaj.sk
facebook.com/smopaj
instagram.com/smopaj/

Bankové spojenie

Príjem IBAN: SK8281800000007000391314
Výdaj IBAN: SK6081800000007000391322

IČO: 361 45 114
DIČ: 2021457361
 

Poverená vykonávaním funkcie riaditeľky múzea

Mgr. Ing. Eva Farkašovská, PhD.
tel:  044/547 72 17
mobil: +421 907 854 453
e-mail: eva.farkasovska@smopaj.sk

 

Oddelenie pre styk s verejnosťou
vedúca oddelenia
Mgr. Eva Mauritzová
tel:  044/547 72 11
e-mail: eva.mauritzova@smopaj.sk

Mgr. Eva Pechová
tel:  044/547 72 28
e-mail: eva.pechova@smopaj.sk

Miroslava Spišiaková
tel:  044/547 72 28
e-mail: miroslava.spisiakova@smopaj.sk

Dagmar Staroňová
tel:  044/547 72 30
e-mail: dagmar.staronova@smopaj.sk

Oddelenie ochrany prírody
vedúca oddelenia
Mgr. Alena Lenková
tel:  044/547 72 35
e-mail: alena.lenkova@smopaj.sk

Mgr. Tomáš Čeklovský, PhD.
tel:  044/547 72 43
e-mail: tomas.ceklovsky@smopaj.sk

RNDr. Martin Vecko
tel:  044/547 72 32
e-mail: martin.vecko@smopaj.sk

Mgr. Barbora Kyzeková
tel:  044/547 72 34
e-mail: barbora.kyzekova@smopaj.sk

Mgr. Iveta Oravcová
tel:  044/547 72 36
e-mail: iveta.oravcova@smopaj.sk

Gabriela Kytková
tel:  044/547 72 34
e-mail: gabriela.kytkova@smopaj.sk

Oddelenie jaskyniarske 
vedúci oddelenia
Ing. Peter Holúbek
tel:  044/547 72 38
e-mail: peter.holubek@smopaj.sk

RNDr. Monika Orvošová, PhD.
tel:  044/547 72 39
e-mail: monika.orvosova@smopaj.sk

Ján Lakota - predseda odborovej organizácie
tel:  044/547 72 31
e-mail: jan.lakota@smopaj.sk

RNDr. Dagmar Lepišová
tel:  044/547 72 38
e-mail: dagmar.lepisova@smopaj.sk

Ing. Jozef Psotka
tel:  055/633 30 23
e-mail: jozef.psotka@.smopaj.sk

Ing. Ján Obuch, PhD.
tel:   044/547 72 38
e-mail: jan.obuch@.smopaj.sk

Gabriel Lešinský
tel:  055/633 30 23
e-mail: gabriel.lesinsky@smopaj.sk

Oddelenie dokumentačno-historické
vedúca oddelenia
Mgr. Iveta Korenková
tel:  044/547 72 44
e-mail: iveta.korenkova@smopaj.sk

Mgr. Zuzana Šimková
tel:  044/547 72 29
e-mail: zuzana.simkova@smopaj.sk

Mgr. Mária Ošková
tel:  044/547 72 37
e-mail: maria.oskova@smopaj.sk
 

Útvar archívu a knižnice
vedúca útvaru
Mgr. Eva Greschová
tel:  044/547 72 41
e-mail: eva.greschova@smopaj.sk
e-mail: archiv@smopaj.sk

Mgr. Eva Bartošová
tel:  044/547 72 46
e-mail: eva.bartosova@smopaj.sk

Mgr. Iveta Chomová
tel:  044/547 72 40
e-mail: iveta.chomova@smopaj.sk

Mgr. Želmíra Rybková
tel:  044/547 72 40
e-mail: zelmira.rybkova@smopaj.sk

RNDr. Leonard Ambróz
tel:  044/547 72 23
e-mail: leonard.ambroz@smopaj.sk

Ing. Dáša Orfánusová
vnútorná kontrola 
tel:  044/547 72 12
e-mail: dasa.orfanusova@smopaj.sk
vnútorná kontrola

Oddelenie výstavno-propagačné
vedúci oddelenia - osoba poverená krízovým riadením a bezpečnosti 
Ing. Jiří Goralski
tel:  044/547 72 19
e-mail: jiri.goralski@smopaj.sk

Michal Oravec
tel:  044/547 72 20
e-mail: michal.oravec@smopaj.sk

Valentín Janči
tel:  044/547 72 33
e-mail: valentin.janci@smopaj.sk
 

Oddelenie ekonomické
vedúca oddelenia
Ing. Eva Budayová
tel:  044/547 72 22
e-mail: eva.budayova@smopaj.sk

Ing. Tatiana Biskupičová
tel:  044/547 72 18
e-mail: tatiana.biskupicova@smopaj.sk

Soňa Franková
tel:  044/547 72 14
e-mail: sona.frankova@smopaj.sk

Milota Nahálková - osoba poverená GDPR
tel:  044/547 72 16
e-mail: milota.nahalkova@smopaj.sk
 

Oddelenie technicko-prevádzkové 
Juraj Oravec
vedúci oddelenia
tel:  044/547 72 25
e-mail: juraj.oravec@smopaj.sk

Mgr. Jiří Macko
tel: 00421 44 547 72 25
e-mail: jiri.macko@smopaj.sk

Mária Lednická
tel:  044/547 72 25
e-mail: maria.lednicka@smopaj.sk

Margita Tkáčová
tel:  044/547 72 25
e-mail: margita.takacova@smopaj.sk

Wanda Čenková
tel:  044/547 72 25
e-mail: wanda.cenkova@smopaj.sk