Paleontologická zbierka

Tvoria ju vzácne pozostatky rastlín a živočíchov, ktoré žili na našej planéte od prahôr (archaikum) po štvrtohory (kvartér). Paleozoologická zbierka predstavuje predovšetkým doklad o vývoji (evolúcii) života na našej planéte, doložená fosíliami (dierkavce, hubky, koraly, červy, mäkkýše, ramenonožce, machovky, článkonožce, ostnatokožce, graptolity a stavovce) zo slovenských, ale aj svetových lokalít. Výnimočné sú najmä nálezy medveďa jaskynného, hyeny jaskynnej a početný osteologický materiál kuny lesnej zo slovenských jaskýň. Unikátnym predmetom svetového významu je kostra pachypleurosaura. Ide o prvú nájdenú kostru štvornožca z druhohôr a súčasne najstaršieho známeho stavovca z územia Slovenska. Druhým unikátom zbierky je lebka leva jaskynného (Panthera spelaea), ktorý sa spolu s osteologickým materiálom nájdenom v jaskyni dostal do zbierok vďaka zanietenosti jaskyniarov z Liptovského Trnovca. Ide o pozostatky dospelého samca, ktoré boli spracované na takmer kompletnú kostru. Obidva unikáty sú inštalované v novej paleontologickej expozícii múzea.

Početne skromnejšia paleobotanická zbierka zhromažďuje doklady o existencii rozmanitých botanických druhov na území niekdajšieho Československa. Jej základ tvorí zbierka z čias Jána Volka- Starohorského. Obsahuje fragmenty koreňov, odtlačky listov a cievnych zväzkov v rôznych horninách, alebo skamenelé drevo. Skameneliny zástupcov rôznych rastlinných spoločenstiev majú nesmierny význam pre interpretáciu prírodných podmienok a sú jedinečnými dokumentmi existencie niektorých dnes už vyhynutých druhov flóry.

Kurátor: Mgr. Tomáš Čeklovský, PhD.