Knižnica múzea

Poplatky za reprografické a rešeršné služby pre externých čitateľov:

 

 • jedna xerokópia formátu A4 (len text)                                       0,15 €
   
 • obojstranná xerokópia A4 (len text)                                           0,20 €
   
 • jednostranná xerokópia A4 + obrázok v texte                           0,20 €
   
 • jednostranná xerokópia A3 (len text)                                         0,20 €
   
 • obojstranná xerokópia A3 (len text)                                           0,35 €
   
 • xerokópia obrázku veľkosti A4                                                    0,60 €
   
 • xerokópia obrázku veľkosti A5                                                    0,30 €
   
 • skenovanie jedna strana (dokumentačné účely)                      0,50 €
   
 • skenovanie jedna strana (prezentačné účely)                           0,50 €
   
 • vypracovanie rešerše:                                                                                                               

základný poplatok                                                                 2,50 €

každá začatá strana                                                             0,20 €