Knižnica múzea

Knižnica Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva čitateľom poskytuje tieto služby:

a) výpožičné služby,

b) medziknižničné výpožičné služby,

c) konzultačné služby,

d) bibliograficko-informačné služby,

e) rešeršné služby,

f) reprografické služby.