NATURAE TUTELA

 

História časopisu NATURAE TUTELA siaha do roku 1987. V tomto roku sa opatrením MK SR dostal časopis, vtedy ešte zborník, do pôsobnosti Múzea vývoja ochrany prírody, predchodcu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
Od roku 1992 sa zmenila obálka pôvodného zborníka, ktorá 11 ročníkov predtým tvorila v odborných kruhoch jeho image a na základe požiadavky štátnej ochrany prírody sa zmenilo aj číslovanie. Druhé číslo zborníka Ochrana prírody pokračuje v zmenách a aby sa odlíšilo od Ochrany prírody vydávaným Štátnou ochranou prírody v záhlaví zborníka sa objavilo jeho latinské pomenovanie NATURAE TUTELA, latinská podoba názvu zborníka sa začala používať od 3. čísla zborníka. Mení sa aj profilácia zborníka, t. j. rozširuje sa jeho obsahová stránka o ďalšie aktivity týkajúce sa ochrany prírody. 
Od roku 2008 sa zmenil zborník na časopis a začal vychádzať dvakrát ročne s nákladom 250 ks ročne.

Editor: Mgr. Ing. Eva Farkašovská, PhD.

Predseda redakčnej rady: doc. Ing. Peter Urban, PhD.

Členovia redakčnej radyRNDr. Leonard Ambróz, doc. RNDr. Pavel Bella, PhD., RNDr. Růžena Gregorová, PhD.,
Ing. Zuzana Homolová, PhD.; Ing. Gabriela Chovancová, PhD.; RNDr. Zuzana Kyselová, PhD., Ing. Andrea Lešová, PhD.,
prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD., Dr. István Matskási, RNDr. Monika Orvošová, PhD., Mgr. Daniel Ozdín, PhD.,
doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc., RNDr. Jozef Radúch, Ing. Michal Slezák, PhD.; Ing. Jozef Školek, CSc.,
doc. RNDr. Danka Šubová, CSc., RNDr. Zuzana Višňovská, PhD.

Výkonný redaktor: RNDr. Leonard Ambróz

Technický redaktor: Ing. Jiří Goralski