Ekofotografia

Medzinárodná fotografická súťaž s ekologickou tematikou – katalógy výstav.

Súťaží sa v dvoch kategóriách.

V kategórií A s názvom Krása prírody fotografie prezentujú pozitívne stránky prírody, so všetkými krásami, ktoré nám ponúka.

V kategórii B s názvom Negatívne vplyvy človeka na prírodu sú fotografie zamerané na to, ako človek jednotlivé krásy a hodnoty prírody svojou činnosťou ničí.

V každej kategórii sú ocenené 3 najlepšie fotografie. Zo všetkých prihlásených fotografií odborná porota vyberá hlavnú cenu súťaže. V súťaži sa vyhlasuje tiež Cena Mladý fotograf a Cena verejného hlasovania.

Online katalógy jednotlivých ročníkov si môžete prezrieť tu: