Ekofotografia

 

Medzinárodná súťažná výstava fotografie s ekologickou tematikou – katalógy výstav.

Súťaži sa v dvoch kategóriách.

V kategórií A. s názvom Krása prírody fotografie prezentujú pozitívne stránky prírody, so všetkými krásami, ktoré nám ponúka.

V kategórii B s názvom Ekofotografia sú fotografie zamerané na to, ako človek jednotlivé krásy a hodnoty prírody svojou činnosťou ničí.

V každej kategórii budú ocenené hodnotnými cenami 3 najlepšie fotografie. Zo všetkých prihlásených fotografií odborná porota vyberie hlavnú cenu Ekofotografia 2021, ktorej autor bude aj víťazom ročníka 2021. Vyhlásená bude aj cena hlasovania verejnosti na sociálnych sieťach,