Archeologická zbierka

Zahŕňa najmä archeologické nálezy z jaskýň, antropologické nálezy z jaskýň a samostatnou skupinou sú historické artefakty, ktoré súvisia s využívaním týchto priestorov najmä počas 1. a 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania. Prvé archeologické artefakty zo svojich výskumov v Liptove daroval J. Volko-Starohorský, jeden zo zakladateľov múzea. V roku 1938 sa do múzea dočasne dostala tzv. Domická zbierka – nálezy z výskumov jaskyne Domica, datované do obdobia neolitu a natrvalo tu zostala po roku 1958. Väčšina ďalších nálezov z jaskýň obohatila zbierku v 50. a 60. rokoch 20. storočia. K významným zbierkovým predmetom patrí okrem keramických nálezov a pracovných nástrojov z jaskyne Domica kultová maska z Majda-Hraškovej jaskyne a medená soška býčka z eneolitu z Liskovskej jaskyne. Súčasťou zbierky sú aj numizmatické nálezy z jaskýň.

Kurátor: Mgr. Zuzana Šimková