Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Environmentálne programy


 

Celok I. Kras a jaskyne Slovenska

 • Tajomný život podzemia
 • Jaskyne a ľudia

Celok II. Zem, miesto pre život

 • Vznik vesmíru a Zeme, prvkov a hornín
 • Baníctvo v horách, ťažba a spracovanie
 • Botanika – ríša rastlín
 • Vitajte v ríši húb – Mykológia
 • Zoológia – ríša živočíchov
 • Etológia – správanie živočíchov
 • Spoločenstvá – biocenózy a ekosystémy
 • Pohľad do minulosti – Paleontológia

Celok III. Človek, hory, NATURA 2000

 • Environmentálny dopad aktivít človeka v horách
 • Životné prostredie

Celok V. Záhrada

Celok VI. Vône našej záhrady
 

ZŠ, SŠ
 

Celok I. Kras a jaskyne Slovenska

 • Podzemné kráľovstvo, jeho vznik a význam  
 • Klenoty jaskýň
 • Tajomný život podzemia
 • Je speleológia hobby pre 21. storočie?
 • Jaskyne a ľudia

Celok II. Zem, miesto pre život

 • Vznik vesmíru a Zeme, prvkov a hornín
 • Rozmanitý svet minerálov
 • Drahokamy a chránené minerály
 • Spievajúce minerály
 • Baníctvo v horách, ťažba a spracovanie    
 • Botanika – ríša rastlín
 • Vitajte v ríši húb – Mykológia
 • Fotosyntéza a dýchanie
 • Rozmnožovanie a rodozmena
 • Zoológia – ríša živočíchov
 • Etológia – správanie živočíchov
 • Spoločenstvá – biocenózy a ekosystémy
 • Genetické základy biodiverzity
 • NATURA 2000 a ochrana prírody a krajiny v SR
 • Pohľad do minulosti – Paleontológia

Celok III. Človek, hory, NATURA 2000

 • Environmentálny dopad aktivít človeka v horách
 • Životné prostredie

Celok IV. História

 • História budovy a múzea

Celok V. Záhrada múzea
 

VŠ a odborná verejnosť
 

Celok I. Kras a jaskyne SLovenska

 • Podzemné kráľovstvo, jeho vznik a význam
 • Je speleológia hobby pre 21. storočie?

Celok II. Zem miesto pre život

 • Vznik vesmíru a Zeme, prvkov a hornín
 • Drahokamy a chránené minerály
 • Fotosyntéza a dýchanie
 • Rozmnožovanie a rodozmena
 • Genetické základy biodiverzity

Celok IV. História

 • História budovy a múzea
   

Špeciálne školy a marginalizované skupiny

 1. Speleoarcheológia (Využívanie jaskýň človekom od praveku po súčasnosť)
 2. Kras a jaskyne (Sintrová výzdoba a jaskyniarsky prieskum)
 3. Mineralógia (Geologické procesy, minerály a horniny)
 4. Chránená príroda (Chránená fauna)
 5. Človek a hory (Flóra lesného spoločenstva)
 6. Vône našej záhrady