Kalendárium 2020

Prebúdzanie jari – remeselnícke variácie

Apríl 2019 - termín bude spresnenýPodujatie

Ukážky výrobkov a spôsobov práce ľudových remeselníkov (zdobenie veľkonočných kraslíc, zdobenie perníkov, výrobky z včelieho vosku, drotárske výrobky a pod.).

Od Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku po súčasnosť

September 2019 - termín bude spresnenýVýstava

Výstava predstavuje najvýznamnejšie medzníky v ochrane prírody na Slovensku v rokoch 1919 – 2019;
100 rokov Štátnej ochrany prírody na Slovensku.