Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Kontakt

 

Mgr. Miroslava Nekorancová
e-mail: miroslava.nekorancova@smopaj.sk
tel: 044 / 547 72 12