Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Knižnica múzea

MIKLÓS, L., IZAKOVIČOVÁ, Z.: Atlas of representative geo-ecosystems of Slovakia. 2. vyd. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2010. 120 s. ISBN 978-80-89325-17-7

PETRÁNEK, J. et. al.: Encyklopedie geologie. 1. vyd. Praha: Česká geologická služba, 2016. 349 s. ISBN 978-80-7075-901-1

STOCKMANN, V.: Dejiny lesníctva na Slovensku. 1. vyd. Banská Bystrica: Lesy Slovenskej republiky, 2016. 1022 s. ISBN 978-80-972204-2-6

BÁRTA, V., KHANDL, L.: História turistiky na území Slovenska od štúrovcov po dnešok. 1. vyd. Slovenská Ľupča: Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov, 2015. 95 s. ISBN 978-80-971991-1-1

Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia . 7. zväzok, In-Kalg. 1. vyd. Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, 2013. 682 s. ISBN 978-80-970350-1-3

HAGARA, L.: Ottova encyklopédia húb. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2015. 1152 s. ISBN 978-80-7451-408-1

MAŠÁN, P., MIHÁL, I.: Pavúkovce Cerovej vrchoviny. 1. vyd. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, 2009. 311 s. ISBN 978-80-228-2070-7

BALLO, M., HOLKO, L.: Divočina pod Salatínom. 2. vyd. Liptovský Hrádok: Komunitná nadácia Liptov, 2013. 344 s. ISBN 978-80-972007-1-8

GALL, A., TRISCHLER, H.: Szenerien und Illusion. Geschichte, Varianten und Potenziale von Museumsdioramen. 1. vyd. Mníchov: Deutsches Museum, 2016. 471 s. ISBN 978-3-8353-1798-7

BUJNA, J., FURMÁNEK, V., WIEDERMANN, E.: Staré Slovensko 1. Archeológia ako historická vedy. 1. vyd. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2013. 244 s. ISBN 978-80-89315-44-4

JACKOWSKI, A.: Kalendarium dziejów polskiej (wybór). 1. vyd. Krakov: Jagellovská univerzita v Krakove, 2014. 426 s. ISBN 978-83-64089-01-5

CISZEWSKI, A., RYN, Z. J.: The Caves of Easter Island. Underground world of Rapa Nui. 1. vyd. Krakov: AGH University of Science and Technology, 2009. 368 s. ISBN 978-83-930259-0-9

HLÁVKA, J., KADERA, J.: Historie železářství a uhlířství v Českém lese. 1. vyd. Planá: Hornicko-historický spolek v Plané, 2010. 435 s. ISBN 978-80-254-9433-2.

BURKOVSKÝ, J., STOCKMANN V., STOLLMANN A.: 50 rokov Táborov ochrancov prírody. 1. vyd. Mlinovo: Ing. Július Burkovský, 2016. 120 s. ISBN 978-80-972270-9-8

HOFMANN, H.: Jedlé bylinky a plody. 1. vyd. Bratislava: Svojtka & Co, 2013. 245 s. ISBN 978-80-8107-677-0