Konferencie

12. – 13. 10. 2017
Odborná konferencia Klubu seniorov ochrany prírody na Slovensku
– 22. ročník stretnutia seniorov OP v spolupráci so SOPBaK