Paleontologická zbierka

Tvorí vzácne pozostatky rastlín a živočíchov žijúcich od prahôr (archaikum) po štvrtohory (kvartér). Zoopaleontologická zbierka predstavuje predovšetkým doklad o vývoji (evolúcii) života na našej planéte, doložená fosíliami (dierkavce, koraly, ramenonožce, mäkkýše, ježovky a stavovce) zo slovenských lokalít. Výnimočné sú najmä nálezy medveďa jaskynného, hyeny jaskynnej a početný osteologický materiál kuny lesnej zo slovenských jaskýň. Unikátnym predmetom zbierky je lebka leva jaskynného (Panthera spelaea) a ďalší osteologický materiál nájdený v jaskyni, ktorý sa do zbierok múzea dostal vďaka zanietenosti jaskyniarov z Liptovského Trnovca. Ide o pozostatky dospelého samca, ktoré boli spracované na takmer kompletnú kostru a je inštalovaný v novej paleontologickej expozícii múzea.
Početne skromnejšia paleobotanická zbierka zhromažďuje doklady o existencii rozmanitých botanických druhov na území niekdajšieho Československa. Jej základ tvorí zbierka z čias J. Volka-Starohorského. Obsahuje fragmenty koreňov, odtlačky listov a cievnych zväzkov v rôznych horninách, alebo skamenelé drevo. Skameneliny zástupcov rôznych rastlinných spoločenstiev majú nesmierny význam pre interpretáciu prírodných podmienok a sú jedinečnými dokumentami existencie niektorých dnes už vyhynutých druhov flóry.

Kurátor: Mgr. Tomáš Čeklovský, PhD.