Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Speleofotografia

Katalóg Medzinárodnej fotografickej súťaže s jaskyniarskou tematikou.

História Speleofotografie sa začala písať roku 1982, kedy sa zrodila myšlienka založenia fotografickej súťaže dokumentujúcej jaskyniarsku činnosť. Po dva roky za sebou sa tak uskutočnila žánrovo špecifická výstava fotografií československých jaskyniarov. Jej tretí ročník, roku 1984, mal už medzinárodný charakter a Speleofotografia postupne hostila diela desiatok autorov z celého sveta.

Súťaži sa v dvoch kategóriách.

V kategórií A. s názvom Krása jaskýň

V kategórii B s názvom Speleomoment