Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Výstavy

 

 

Katalóg putovných výstav na rok 2017
 

1)

Názov výstavy: Život zo skúmavky
(aj v anglickej mutácii)

Oblasť : genetika  

Krátky popis: Význam pohlavného rozmnožovania pre udržanie biodiverzity v prírode, výchova k manželstvu a rodičovstvu (rozdiely medzi pohlaviami, proces oplodnenia, vnútromaternicový vývin, riziká potratov, dedičné ochorenia, nádorové ochorenia, pohlavné choroby, antikoncepcia, životné prostredie a poruchy plodnosti).

Technické podmienky : 23 panelov (70x100 cm) mikronda biela + 9 panelov (70x100,5 cm) kartón,   upevnenie: klinčeky, silón

Majiteľ : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

2)

Názov výstavy: Ohrozený život – zo života bunky

Oblasť : cytológia, genetika

Krátky popis: Výstava predstavuje bunku ako najmenšiu elementárnu časticu živých organizmov, jej  stavbu, funkcie, mechanizmy príjmu látok, možnosti poškodenie vplyvom vonkajších  podmienok a význam dobrého zdravotného stavu jednotlivých buniek pre dobrý zdravotný stav celých orgánoch a celých organizmov. Vysvetľuje aj mechanizmy programovej smrti buniek pre zabezpečenie normálneho vývinu organizmu a perspektívy tohoto procesu pri liečení nádorových ochorení.

Technické podmienky : 23 panelov (70x100 cm) mikronda biela, Upevnenie. klinčeky, silón

Majiteľ : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

3)

Názov výstavy: Čarovná moc rastlín

Oblasť: botanika

Krátky popis: Výstava predstavuje históriu a využívanie liečivých rastlín pri liečení rôznych chorôb, problematiku chránených liečivých rastlín.

Cieľom výstavy je zachytiť zlomok z krásy bohatstva slovenskej prírody a propagácia vedomostí o liečivých rastlinách.

Technické podmienky: 23 panelov (86,5x119 cm) + 1 panel (40x119 cm) mikronda žlta, upevnenie: špendlíky, klinčeky, silón

Majiteľ: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

4)

Názov výstavy: Čierne diamanty kuchyne – huby ako ich nepoznáme

Oblasť : ekosozológia

Krátky popis: Výstava predstavuje hľuzovky ako vychýrený a zaujímavý druh, históriu ich zberu, využitia v gastronómii, spôsoby ich vyhľadávania, možnosti a spôsoby ich pestovania aj u nás na Slovensku.

Technické podmienky : 16 panelov (98 x 120 cm), mikronda žlta, Upevnenie: špendlíky, klinčeky, silón

Majiteľ : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

5)

Názov výstavy: Ochrana živočíchov
(aj v anglickej mutácii)

Oblasť : zoológia

Krátky popis: Výstava približuje Svetový deň zvierat, ktorý je venovaný ochrane všetkých živočíchov, nielen vzácnych a ohrozených, ale aj hospodárskych zvierat.

Technické podmienky : 10 panelov (90 x 110 cm, baner), upevnenie. silón

Majiteľ : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

6)

Názov výstavy:  Letci na dvoch krídlach    

Oblasť : zoológia, entomológia

Krátky popis: Výstava približuje skupinu šikovných letcov so zaujímavým prispôsobením každému prostrediu, ako aj závažný medicínsky problém, akým je napríklad malária, ktorý trápi  ľudstvo od počiatku existencie. Túto skupinu hmyzu, tvorí v súčasnosti na svete vyše 120 000 druhov. 

Technické podmienky : 11 panelov (70 x 100 cm, mikronda biela), upevnenie: klinčeky, silón

Majiteľ : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

7)

Názov výstavy: Voda kolíska života a prameň zdravia     

Oblasť : životné prostredie

Krátky popis: Výstava približuje význam vody pre živú prírodu – faunu, flóru a aj človeka. Ako životodárna tekutina dala vznik životu na zemi a celým životom nás  sprevádza.

Technické podmienky : 10 panelov (72 x 100 cm, komatex tenký), upevnenie. silón

Majiteľ : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

8)

Názov výstavy:  Dunajské  Luhy
(aj v nemeckej a maďarskej mutácii)

Oblasť : ekosozológia

Krátky popis: Výstava je venovaná Dunajským Luhom, ktoré sú ako súčasť významného prírodného bohatstva  Slovenska. Prezentuje prírodné hodnoty, ktoré predstavujú zachované biotopy národného aj európskeho významu, vzácne, ohrozené, chránené druhy rastlín a živočíchov.

Technické podmienky : 17 panelov (90 x 125 cm, baner), upevnenie. silón

Majiteľ : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

9)

Názov výstavy:  Lavíny – v horách musíme žiť aj s nimi 

Oblasť : ochrana životného prostredia

Krátky popis: História lavín – najväčšie tragédie, vznik lavín, lavínova prevencia, ekologické faktory.

Technické podmienky : 11 panelov (70 x 100 cm, mikronda biela), upevnenie: klinčeky, silón

Majiteľ : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

10)

Názov výstavy:  Lokality svetového prírodného dedičstva v SR 

Oblasť :  ekosozológia

Krátky popis: Výstava približuje lokality svetového prírodného dedičstva v SR, ich prírodné  hodnoty, zaujímavosti a prispieva k oboznámeniu verejnosti o potrebe ich zachovania pre budúce generácie.

Technické podmienky : 10 samostojacích panelov (85 cm x 185 cm)

Majiteľ : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

11)

Názov výstavy:  Ekosystémové služby mokradí

Oblasť :  ekosozológia

Krátky popis: Výstava približuje lokality svetového prírodného dedičstva v SR, ich prírodné hodnoty, zaujímavosti a prispieva k oboznámeniu verejnosti o potrebe ich zachovania pre budúce generácie.

Technické podmienky : 10 samostojacích panelov (85 cm x 185 cm)

Majiteľ : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Podmienky zapožičania

  • hradenie nákladov na dopravu a inštaláciu
  • hradenie cestovných nákladov pre autora v prípade potreby jeho prítomnosti pri inštalácií a likvidácií výstavy
  • manipulačný poplatok za požičanie panelov malej výstavy (5 -10 panelov) predstavuje 13,00 € v prípade zapožičania aj zbierkových predmetov k výstave sa manipulačný poplatok zvýši na 30,00 €
  • manipulačný poplatok za požičanie panelov veľkej výstavy (11 a viac panelov )predstavuje 24,00 € v prípade zapožičania aj zbierkových predmetov k výstave sa manipulačný poplatok zvýši na 39,00 €
  • textovú časť panelov je možné využiť len po súhlase vlastníka výstavy (SMOPaJ)

Požiadavky na inštaláciu

  • panely na upevnenie kartónov (malými klincami, resp. zavesením na silón)
  • panely v rámoch sa upevňujú priamo na stenu
  • uzatvorené vitríny na zbierkové predmety


Kontakt:
Dagmar Staroňová
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva  
Školská 4 
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/5477230
e-mail: dagmar.staronova@smopaj.sk