Výstavná činnosť

Ponuka putovných výstav na rok  2018

Lokality svetového prírodného dedičstva v SR 
Oblasť: ekosozológia
Krátky popis: Výstava približuje lokality svetového prírodného dedičstva v SR, ich prírodné hodnoty, zaujímavosti a prispieva k oboznámeniu verejnosti o potrebe ich zachovania pre budúce generácie.
Technické podmienky: 10 ks (85 cm x 185 cm) systém ROLL-UP, upevnenie: samostojace panely.

Ekosystémové služby mokradí
Oblasť: ekosozológia
Krátky popis: Výstava približuje lokality svetového prírodného dedičstva v SR, ich prírodné hodnoty, zaujímavosti a prispieva k oboznámeniu verejnosti o potrebe ich zachovania pre budúce generácie.
Technické podmienky: 6 panelov (90 cm x 135 cm) banery, upevnenie: klinčeky, silón.

Národné parky Slovenska (aj v anglickej mutácii)
Oblasť: ekosozológia
Krátky popis: výstava zameraná na históriu, geológiu, faunu, flóru, význam a ochranu národných parkov Slovenska. 
Technické podmienky: 41 ks (100 cm x 200 cm) systém ROLL-UP, upevnenie: samostojace panely.

NATURA 2000 (aj v anglickej mutácii)
Oblasť: ekosozológia
Krátky popis: výstava zameraná na biotopy a druhy európskeho významu, ochranu prírodného dedičstva s významom pre celú Európsku úniu a implementáciu európskej legislatívy v podmienkach ochrany prírody Slovenska. 
Technické podmienky: 18 ks (100 cm x 210 cm) systém ROLL-UP, upevnenie: samostojace panely.

Bionika – príroda na to prišla prvá (aj v anglickej mutácii)
Oblasť: biológia
Krátky popis: Príroda ako nevyčerpateľný zdroj pre techniku, architektúru a dizajn. „Bionicky“ funguje každý živý organizmus od jednoduchej rastlinky až po človeka.
Technické podmienky: 26 panelov (90 cm x 130 cm) závesný systém Banner-Fix, zaklápacie lišty na vrchnom a spodnom okraji, upevnenie: pomocou háčikov resp. klinčekov.

Dvojníci – menovci z prírody
Oblasť: zoológia, botanika
Krátky popis: výstava o menovcoch z prírody, ríše rastlín, živočíchov i húb.
Technické podmienky: 20 panelov (90 cm x 130 cm) závesný systém Banner-Fix, zaklápacie lišty na vrchnom a spodnom okraji, upevnenie: pomocou háčikov resp. klinčekov.
Výstava bude k dispozícií 01.06.2018.

Mláďatá
Oblasť: zoológia
Krátky popis: výstava zameraná na príklady starostlivosti o potomstvo u vybratých druhov a systematických skupín.
Technické podmienky: 16 ks (90 cm x 130 cm) závesný systém Banner-Fix, zaklápacie lišty na vrchnom a spodnom okraji, upevnenie: pomocou háčikov resp. klinčekov.
Výstava bude k dispozícii od 01.08.2018.

Príroda a jej ochrana v priereze času
Oblasť: história ochrany prírody
Krátky popis: priblíženie vzniku, podoby a formy ochrany prírody a krajiny na našom území s dôrazom na obdobie od vzniku ČSR až po súčasnosť. Technické podmienky: 10 ks (100 cm x 200 cm) systém ROLL-UP, upevnenie: samostojace panely.

Život zo skúmavky (aj v anglickej mutácii)
Oblasť: genetika
Krátky popis: Význam pohlavného rozmnožovania pre udržanie biodiverzity v prírode, výchova k manželstvu a rodičovstvu (rozdiely medzi pohlaviami, proces oplodnenia, vnútromaternicový vývin, riziká potratov, dedičné ochorenia, nádorové ochorenia, pohlavné choroby, antikoncepcia, životné prostredie a poruchy plodnosti).
Technické podmienky: 23 panelov (70 x 100 cm) mikronda biela + 9 panelov (70 x 100,5 cm) kartón, upevnenie: klinčeky, silón.

Ohrozený život – zo života bunky
Oblasť: cytológia, genetika
Krátky popis: Výstava predstavuje bunku ako najmenšiu elementárnu časticu živých organizmov, jej  stavbu, funkcie, mechanizmy príjmu látok, možnosti poškodenie vplyvom vonkajších  podmienok a význam dobrého zdravotného stavu jednotlivých buniek pre dobrý zdravotný stav celých orgánoch a celých organizmov. Vysvetľuje mechanizmy programovej smrti buniek pre zabezpečenie normálneho vývinu organizmu a perspektívy tohoto procesu pri liečení nádorových ochorení.
Technické podmienky: 23 panelov (70 x 100 cm) mikronda biela, upevnenie. klinčeky, silón.

Čarovná moc rastlín
Oblasť: botanika
Krátky popis: Výstava predstavuje históriu a využívanie liečivých rastlín pri liečení rôznych chorôb, problematiku chránených liečivých rastlín. Cieľom výstavy je zachytiť zlomok z krásy bohatstva slovenskej prírody a propagovať vedomostí o liečivých rastlinách.
Technické podmienky: 23 panelov (86,5 x 119 cm) + 1 panel (40 x 119 cm) mikronda žlta, upevnenie: špendlíky, klinčeky, silón.

Čierne diamanty kuchyne – huby ako ich nepoznáme
Oblasť: ekosozológia
Krátky popis: Výstava predstavuje hľuzovky ako vychýrený a zaujímavý druh, históriu ich zberu, využitia v gastronómii, spôsoby ich vyhľadávania, možnosti a spôsoby ich pestovania aj u nás na Slovensku.
Technické podmienky: 16 panelov (98 x 120 cm), mikronda žlta, upevnenie: špendlíky, klinčeky, silón.

Ochrana živočíchov (aj v anglickej mutácii)
Oblasť: zoológia
Krátky popis: Výstava približuje Svetový deň zvierat, ktorý je venovaný ochrane všetkých živočíchov, nielen vzácnych a ohrozených, ale aj hospodárskych zvierat.
Technické podmienky: 10 panelov (90 x 110 cm) baner, upevnenie: silón.

Letci na dvoch krídlach
Oblasť: zoológia, entomológia
Krátky popis: Výstava približuje skupinu šikovných letcov so zaujímavým prispôsobením každému prostrediu, ako aj závažný medicínsky problém, akým je napríklad malária, ktorý trápi ľudstvo od počiatku existencie. Túto skupinu hmyzu, tvorí v súčasnosti na svete vyše 120 000 druhov. 
Technické podmienky: 11 panelov (70 x 100 cm) mikronda biela, upevnenie: klinčeky, silón.

Voda kolíska života a prameň zdravia
Oblasť: životné prostredie
Krátky popis: Výstava približuje význam vody pre živú prírodu – faunu, flóru a aj človeka. Ako životodarná tekutina dala vznik životu na zemi a celým životom nás  sprevádza.
Technické podmienky: 10 panelov (72 x 100 cm) komatex tenký, upevnenie: silón.

Dunajské  Luhy  (v slovenskej, nemeckej a maďarskej mutácii)
Oblasť: ekosozológia
Krátky popis: Výstava je venovaná Dunajským Luhom, ktoré sú súčasťou významného prírodného bohatstva  Slovenska. Prezentuje prírodné hodnoty, ktoré predstavujú zachované biotopy národného aj európskeho významu, vzácne, ohrozené, chránené druhy rastlín a živočíchov.
Technické podmienky: 17 panelov (90 x 125 cm) baner, upevnenie: silón.

Lavíny – v horách musíme žiť aj s nimi
Oblasť: ochrana životného prostredia
Krátky popis: História lavín – najväčšie tragédie, vznik lavín, lavínová prevencia, ekologické faktory.
Technické podmienky: 11 panelov (70 x 100 cm) mikronda biela, upevnenie: klinčeky, silón.

Podmienky zapožičania:

  • hradenie nákladov na dopravu a inštaláciu
  • hradenie cestovných nákladov pre autora v prípade potreby jeho prítomnosti pri inštalácií a likvidácií výstavy
  • manipulačný poplatok za požičanie panelov malej výstavy (5 – 10 panelov ) je v sume 13 € , v prípade zapožičania aj zbierkových predmetov k výstave sa manipulačný poplatok zvýši na 30 €
  • manipulačný poplatok za požičanie panelov veľkej výstavy (11 a viac panelov) je v sume 24 €, v prípade zapožičania aj zbierkových predmetov k výstave sa manipulačný poplatok zvýši na 39 €
  • textovú časť panelov je možné využiť len po súhlase vlastníka výstavy (SMOPaJ)

Kontakt:

Dagmar Staroňová
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Školská 4
031 01 Liptovský Mikuláš
044/547 72 30
dagmar.staronova@smopaj.sk
http: //www.smopaj.sk