Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Zriaďovateľ

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

www.minzp.sk