Podujatie

Tajomstvá mikrosveta

Podujatie s názvom /Týždeň vedy a techniky na Slovensku/ je každoročne organizované za účelom popularizácie vedy a zvýšenia záujmu o vedu a techniku u mladých ľudí na celom území Slovenska.Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva sa do aktivít Týždňa vedy a techniky zapája každoročne s podujatím /Tajomstvá mikrosveta/. Cieľom je popularizácia vedy spojená so zameraním múzea. Je zamerané na pozorovanie mikroskopických ale aj makroskopických preparátov z botaniky, zoológie ale aj mineralógie či paleontológie. Návštevníci si v tomto roku zblízka pozreli zloženie vtáčích pier, vývinové štádiá viacerých druhov živočíchov a rôzne paleontologické nálezy v našich zbierkach. Nahliadli tiež do chémie rastlinných farbív. Po výrobe vlastných preparátov mohli pozorovať mikroskopický, ale aj makroskopický život v našom jazierku.

Podujatie malo opäť veľký úspech, navštívilo ho spolu rekordných *483* návštevníkov. Vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja sme tohto roku mohli dokúpiť digitálnu mikroskopickú techniku, čo umožnilo pozorovanie jednotlivých preparátov súčasne pre viacerých pozorovateľov. Vďaka tejto podpore bude podujatie po technickej stránke vybavené aj pre nasledujúce ročníky. Za podporu ŽSK ďakujeme!