Výstava

Výstava zaujímavou formou predstaví jeden z najúžasnejších minerálov z hľadiska premenlivosti kryštálových tvarov, rozšírenia po celom svete, jedinečných vlastností, ktoré výrazne ovplyvnili technický pokrok, ako aj z hľadiska univerzálnosti použitia v našom každodennom živote. Zoznámite sa so vzácnymi exponátmi kalcitov zo zbierok slovenských múzeí, Univerzity Komenského a Univerzity Friedricha Schillera z Jeny v Nemecku.