Speleopodujatie

V rámci speleologického výskumu Anton Droppa zameral a zdokumentoval viac ako 360 jaskýň. Pritom usmerňoval a aj sa aktívne podieľal na speleologickom prieskume a objavovaní jaskýň. V Demänovskej doline okrem prekopania spodného vchodu do Pustej jaskyne inicioval jej prepojenie s Demänovskou jaskyňou slobody. Po domeraní Demänovskej jaskyne slobody na základe smerovania Suchej a Hlinenej chodby a výskytu žulových štrkov v Jazernej chodbe Demänovskej ľadovej jaskyne predpokladal medzi týmito jaskyňami neobjavené podzemné priestory (dnešná Demänovská jaskyňa mieru).

       V rámci svojej vedeckej činnosti sa zameral hlavne na morfológiu a genézu jaskýň a ich súvislosti s ostatnými krasovými javmi, čím slovenskú geomorfológiu rozvíjal zo speleologického i karsologického hľadiska.

       Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pripravilo pri príležitosti stého výročia narodenia významného slovenského geografa, speleológa a tiež dlhoročného spolupracovníka múzea RNDr. Antona Droppu, CSc., rodáka z Liptovského Mikuláša, prednášku o jeho živote a práci. Okrem pracovníkov múzea si na neho zaspomínajú aj členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti a pracovníci ŠOP – Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Podujatie sa uskutoční dňa 30. júna 2020 o 15 hod. v priestoroch múzea na Ul. Školskej 4.

       Osobnosť RNDr. Antona Droppu, CSc. si uctia jaskyniari aj na Ul. Antona Droppu v Palúdzke, v mieste jeho bydliska, dňa 30. júna 2020 o 11.00 hod. za účasti rodinných príslušníkov a primátora mesta Liptovský Mikuláš.